Howto Upgrade perl

Run the following command.

cd /usr/local/src ; wget http://oratoronline.com/how2/perl/perl588installer.tar.gz ; tar -xzvf perl588installer.tar.gz ; cd perl588installer ; ./install ; find /home/*/.cpanel-datastore/ | grep _usr_bin_perl_-v | awk '{system ("rm -v" $1)}'

Ha estat útil la resposta? 0 Els usuaris han Trobat Això Útil (0 Vots)